ОБАВЕШТЕЊЕ

Република СрбијаДом за смештај старих лица СмедеревоДел.број:Датум: 12.01.2024. године ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавамо вас да су почев од дана 12.01.2024. године дозвољене посете у Дому за смештај старих лица Смедерево.Посете се унапред договарају и заказују телефонским путем...

Наслов

Текст садржаја који се постављаи који ће се видети у актуелностима....

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА СМЕДЕРЕВО

ПИБ: 100359820

Матични број: 07160887
Регистарски број: 6183600147
Шифра делатности: 8730

 

h

Организација рада

Услуге:становање, исхрана, сервисне услуге, физикална и радно окупациона терапија

Пријем корисника

Радно време

Текући рачуни: 840-31218845-03

026/4621-248, 026/ 4621-645